بازگشت

آيا خريد از مجموعه شامل تخفيف مي شود؟!

آيا خريد از مجموعه شامل تخفيف مي شود؟!

بله، بسته به حجم سفارش خود مي توانيد از تخفيف ٣ تا ١٥ درصدي استفاده نماييد.

جهت اطلاع از حجم سفارش شامل تخفيف نيز در ساعات كاري با پشتيباني تماس حاصل نماييد.