بازگشت

شرايط خريد به چه صورت است؟!

شرايط خريد به چه صورت است؟!

شما مي توانيد سفارش خود را از طريق وب سايت، واتس اپ و يا به صورت تلفني ثبت نماييد.

اگر سفارش پيش از ساعت ١٥ ثبت شود، همان روز از طريق باربري و اسنپ براي تمام مناطق ٢٢ گانه تهران و شهرستان ها ارسال مي گردد.

و چنانچه پس از ساعت ١٥ و يا به مقصد شهرهاي ديگر ثبت شود، از طريق باربري پس از ١ روز كاري ارسال مي گردد.

همچنين در صورت تمايل مي توانيد سفارش خود را به صورت حضوري دريافت نماييد.